Özel Sektör

Özel Sektör


Anlaşmazlıklar hayatımızın doğal ve kaçınılmaz bir parçasıdır. Önlenemez ama yönetilebilir. Eğitimin ana hedefi; iş ortamında anlaşmazlıklarını yüz yüze çözemeyen çalışanların, tarafsız üçüncü bir kişinin kolaylaştırıcılığında tekrar bir araya gelerek, ortak sorunlarına yapıcı ve barışçıl bir çözüm bulmalarını sağlamak, işyerinde verimliliği artırmak için kullanılan arabuluculuk sistemini öğretmektir.

Katılımcılara bilgi aktarmanın yanı sıra, uygulamalarla eğitimden deneyim kazanarak, bilgilerini içselleştirmeleri ve her ortamda bu bilgileri kullanmaya istekli olmalarını sağlamak önemlidir. Dolayısıyla sadece dinleyici değil, interaktif bir ortamda katılımcı, çözüm üreten, deneyimleyen, soran ve uygulayan olarak sürece katılmaları hedeflenir.

EĞİTİM DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Anlaşmazlık Nedir ve Neden Olur
 • Anlaşmazlık Türleri
 • Anlaşmazlığın Artıları, Eksileri
 • Anlaşmazlık Çözme Stratejileri
 • İş Ortamında Çıkan Anlaşmazlıklar Üzerinden Strateji Uygulamaları

 

ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

 • Anlaşmazlık Çözüm Yaklaşımları
 • Müzakere Nedir, Müzakerede Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
 • Anlaşmazlık Çözüm Prensipleri
 • Anlaşmazlıkları Çözmek İçin Gereken Beceriler
 • İletişim Becerileri
 • Öfke Yönetimi
 • İş ortamında olabilecek anlaşmazlıkları müzakere uygulamaları

 

ARABULUCULUK

 • Arabuluculuk Nedir?
 • Arabuluculuk Basamakları
 • Arabulucu Kimdir?
 • Arabulucu Uygulamaları

Eğitim sonunda katılımcılar;

 •  Anlaşmazlığın doğal ve yönetilebilir olduğu konusunda bir farkındalık geliştirmiş olacaklar. Stresli iş otamında olası tartışmaları doğru yönetme yollarını öğrenecekler.
 •  Anlaşmazlık durumunda kullanılan değişik stratejileri inceleyip, farkında olmadan benimsedikleri ve kullandıkları kendi stratejilerini sorgulamış ve farklı seçimler yapma fırsatı bulmuş olacaklar.
 •  İş ortamında doğru iletişim, müzakere, diyalog, empati, etkin dinleme, yansıtma, duygularını ifade etme, öfke yönetimi, yaratıcı düşünme, kazan-kazan odaklı çözüm üretme deneyimleri artacak; pozitif, yapıcı bir yaklaşım hakim olacak ve bu tartışma veya çekişmeleri azaltacak, işlerin hızlı ilerlemesini kolaylaştıracaktır.
 •  Çalışan personel arasında, ast-üst arasında ve örgütsel bölümler arasında iletişim arttığı ve farkındalık oluştuğu için iş ortamına katkıda bulunacak, sorunlar büyümeden çözülecek, verimlilik artacaktır.
 •  İşyerinde görev almış arabulucular sayesinde yüz yüze müzakere ile çözülemeyen sorunlar çözüme ulaşacak, yıkıcı tavır yerine yapıcı ve barıcı bir iletişim yöntemiyle sonuca ulaşılacak, çalışanlar arasında pozitif, işbirliğine dayalı bir yaklaşım benimsenecektir.
 •  Arabuluculuk sistemiyle, taraflar birbirini dinleyip, empati kurma, çözüm üretme ve  işbirliği içinde kurumda çalışma yollarını öğrenecekler.

Güvenlik testini gerçekleştiriniz.

Güvenlik testi başarısız.

Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.

Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.

Bir Hata Oluştu!

Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.