Profesyonel Koçluk

Profesyonel Koçluk


Koçluk Nedir?

Koçluk; kişilerin veya kurumların mevcut durumlarını gözden geçirip, kısıtlayıcı inanç ve duygularının üstesinden gelerek, gelişmesi gereken yanlarını keşfetmelerine, bulundukları yerden daha iyi bir noktaya ulaşmaları için eyleme geçmelerine yardımcı olan interaktif ve sistematik bir süreçtir. ‘Geçmiş’ değil ‘geleceğe’, ‘neden’ değil ‘nasıl’ a odaklanır, alternatifler yaratır. Sonuç odaklıdır ve kişileri harekete geçiren itici güçtür.

Doğru ve güçlü sorularla kişilerde farkındalık yaratan, bulundukları noktadan hedefledikleri noktaya ulaşmak için adım atmış kişi ve kurumlara yoldaşlık eden, farklı bakış açıları yakalamalarını ve davranışsal becerilerini geliştirmelerini sağlayan, potansiyeli artıran ve motive eden kişiye de koç denir.

 

Profesyonel Koçluk

 

Koçluğun kurumlar için faydaları;

 • Performans ve üretkenlik artışı.
 • Aidiyet ve destek ortamının yaratılması.
 • Devamsızlıkta azalma.
 • Daha iyi müşteri ilişkileri.
 • Kurum içerisinde özellikle iletişim, işbirliği ve motivasyon konularında daha iyi ilişkilerin kurulması.
 • Çalışan bağlılığının artması.
 • Sürekli gelişimi destekleme.
 • Çalışan ve işverenle daha yakın ilişkiler.
 • Gelişim ve yaratıcı girişimler için daha fazla zaman.

 

Bireyler için faydaları;

 • Kendini tanımak, güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmak.                                                         
 • Yaratıcı düşünme ve geleceğe odaklanma.
 • Kendi kendini yönlendirme, hedef belirleyip eyleme geçme                                                         
 • İş ve özel hayat kalitesinde artışı.                                                                                                 
 • Kişisel performans ve potansiyeli geliştirme.

 

 

Koçluk Hizmetinden Kimler Faydalanabilir?

Yaşamında iyiye yönelik bir değişiklik yapmak, tam potansiyelini eyleme geçirmek isteyen ve bunun için çalışmaya, risk almaya hazır kişiler ve bu kişilerden oluşan kurumlar, bilinçli ve sistemli bir değişim ve gelişim için profesyonel koçluk hizmetinden faydalanabilir.

  

Eğitim Hedefi

Değişim zor bir süreçtir. Bu eğitimin hedefi; kişi veya kurumlara bu süreçte, sistemli ve bilinçli ilerlemelerini, farkındalıklarını artırmalarını, motivasyonlarını yükseltmelerini, pozitife odaklanarak potansiyellerini maksimumda kullanmalarını sağlayacak donanımları kazandırmaktır.

 

Eğitim İçeriği

 • Swot Analizi
 • Mevcut Durum Analizi
 • EXACT Model
 • Fayda Maliyet Analizi
 • 3_D Tekniği
 • Beyin Fırtınası
 • Rol Oyunu
 • Psikodrama Oyunları
 • Transaksiyonel Analiz
 • İletişim becerileri
 • İsteklerin ardında yatan ihtiyaçları ortaya çıkarma
 • Duygusal farkındalık  

 

Kazanımlar

 • Kişi ve kurumların doğru ve güçlü sorularla farkındalığı artacak.
 • Katılımcıların kendileri için çözüm üretme becerileri gelişecek.
 • Katılımcılar kendileri için doğru bir hedef belirleyecek.
 • Hedefe sağlam ve sistematik adımlarla yürümeleri için içsel motivasyonlarını aktifleştirmiş olacakalar.
 • Daha net ve güçlü bakış açılarına sahip olacaklar.
 • Duygularını yönetebilmeyi öğrenecekler.
 • Doğru iletişim kuracak, kararsız oldukları konuları netleştişrecek, ataletlerini yenecek, hedeflerine doğru ilerlerken, oluşturdukları öz farkındalıkla değişim ve gelişime doğru ilk adımlarını atmış olacaklar.


Güvenlik testini gerçekleştiriniz.

Güvenlik testi başarısız.

Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.

Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.

Bir Hata Oluştu!

Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.