Hastaneler

Hastaneler


Anlaşmazlıklar hayatımızın doğal ve kaçınılmaz bir parçasıdır. Önlenemez ama yönetilebilir. Eğitimin ana hedefi; anlaşmazlıklarını yüz yüze çözemeyen hasta-hasta yakını ve sağlık personelinin, tarafsız üçüncü bir kişinin kolaylaştırıcılığında tekrar bir araya gelerek, ortak sorunlarına yapıcı ve barışçıl bir çözüm bulmalarını sağlamak, hastanelerde verimliliği artırmak, hasta ve hasta yakınlarının işbirliği yaparak hastane personeli ve doktorların işlerini kolaylaştırıp daha verimli olmalarına olanak sağlamak.

Katılımcılara bilgi aktarmanın yanı sıra, uygulamalarla eğitimden deneyim kazanarak, bilgilerini içselleştirmeleri ve her ortamda bu bilgileri kullanmaya istekli olmalarını sağlamak önemlidir. Dolayısıyla sadece dinleyici değil, interaktif bir ortamda katılımcı, çözüm üreten, deneyimleyen, soran ve uygulayan olarak sürece katılmaları hedeflenir.

EĞİTİM DETAYLARI

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Anlaşmazlık Nedir ve Neden Olur
 • Anlaşmazlık Türleri
 • Anlaşmazlığın Artıları, Eksileri
 • Anlaşmazlık Çözme Stratejileri
 • Hastane Ortamında Çıkan Anlaşmazlıklar Üzerinden Strateji Uygulamaları

 

ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

 • Anlaşmazlık Çözüm Yaklaşımları
 • Müzakere Nedir, Müzakerede Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
 • Anlaşmazlık Çözüm Prensipleri
 • Anlaşmazlıkları Çözmek İçin Gereken Beceriler
 • İletişim Becerileri
 • Öfke Yönetimi
 • Hastane ortamında olabilecek anlaşmazlıkları müzakere uygulamaları

 

ARABULUCULUK

 • Arabuluculuk Nedir?
 • Arabuluculuk Basamakları
 • Arabulucu Kimdir?
 • Arabulucu Uygulamaları

Eğitim sonunda katılımcılar;

 •  Anlaşmazlığın doğal ve yönetilebilir olduğu konusunda bir farkındalık geliştirmiş olacaklar. Stresli hasta ve hasta yakınları ile olası tartışmaları doğru yönetme yollarını öğrenecekler.
 •  Anlaşmazlık durumunda kullanılan değişik stratejileri inceleyip, farkında olmadan benimsedikleri ve kullandıkları kendi stratejilerini sorgulamış ve farklı seçimler yapma fırsatı bulmuş olacaklar.
 •  Hastane ortamında doğru iletişim, müzakere, diyalog, empati, etkin dinleme, yansıtma, duygularını ifade etme, öfke yönetimi, yaratıcı düşünme, kazan-kazan odaklı çözüm üretme deneyimleri artacak; pozitif, yapıcı bir yaklaşım hakim olacak ve bu sağlık personelinin işlerini kolaylaştıracaktır.
 •  Hastane personeli ve hasta yakınları arasında işbirliği artacak, bu da güven ortamını sağlayacak ve her iki taraf da kazançlı çıkacaktır.
 •  Hastane personeli arasında ve personel/hasta-doktor arasında iletişim arttığı ve farkındalık oluştuğu için hastane ortamına katkıda bulunacak, sorunlar büyümeden çözülecek, verimlilik artacaktır.
 •  Hastanede görev almış arabulucular sayesinde yüz yüze müzakere ile çözülemeyen sorunlar çözüme ulaşacak, yıkıcı tavır yerine yapıcı ve barıcı bir iletişim yöntemiyle sonuca ulaşılacak, hasta/hasta yakını ve sağlık personeli-doktorlar arasında pozitif, işbirliğine dayalı bir yaklaşım benimsenecektir.
 •  Arabulucuların kolaylaştırıcılığında taraflar birbirini dinleyip, empati kurma,  çözüm üretme ve  sağlık personeliyle işbirliği içinde hastanın en iyi şekilde tedavi olması için anlaşabileceklerdir.

Güvenlik testini gerçekleştiriniz.

Güvenlik testi başarısız.

Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.

Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.

Bir Hata Oluştu!

Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.