Katılımcı Görüşleri

ORTAOKULDA AKRAN ARABULUCU UYGULAMASI

Sayın Nihan Karakaş,
D.E.Ü. Anlaşmazlık Çözümü yüksek lisans programının başarılı bir öğrencisi olarak sadece uzmanlık derslerini almakla kalmamış bu derslerde öğrendiği arabuluculuk becerilerini, eğitimci kimliği ile harmanlayarak, okullara yaymaya başlamıştır. İşletişim becerileri ve anlaşmazlık çözümü kliniği derslerinde gösterdiği üstün arabuluculuk becerilerini, pedagoji bilgisi ile harmanlayarak okullarda akran arabuluculuk eğitimi vererek gerçekleştirmeye başlamıştır. Bunun için alt sosyo-ekonomik çevrede bulunan bir ortaokulda, 2 yıldır anlaşmazlık çözümü ve akran arabuluculuk programı uygulamaktadır. Bu okulun en önemli özelliği, öğrencilerin belki de ilk defa sistemli biçimde, kişiler arası ilişkilerin yapıcı ve barışçıl olarak nasıl yönetileceğine ilişkin bir eğitim almalarıdır. Nihan hanım her bir sınıftan 8 öğrenciyi, öğrenci görüşlerine dayalı olarak belirleyerek, okulun barış karıncalarını belirlemiş, onlara akran-arabuluculuk eğitimi vermiştir. Eğitim verdiği öğrencilerle birlikte düzenlediği ve dizayn ettiği, akran arabuluculuk odası, her köşesinde kişiler arası barışı çağrıştıran bir havaya sahiptir. Öğrenciler arasında yaşanan her anlaşmazlığın eğitimli akran-arabulucular tarafından, akran-arabuluculuk odasında yönetilmesini sağlayarak, okulda öğrenci kültürünü dönüştürmüştür. Öfkelendiğinde sıkılan yumruklar yerine, arabuluculuğu tercih eden, birbirleriyle diyalog kuran, isteklerini ve duygularını ifade eden, birbirleriyle empati kuran, ve çözüm üreten bir kültür, okulda hakim olmuştur. 100’ün üzerinde öğrenci anlaşmazlığı barış ve uzlaşı ile yine öğrenciler tarafından müzakere edilerek yönetilmiştir. Sayın Nihan Karakaş’ı bu gönüllü hizmetinden ve samimi eğitim aşkından dolayı kutlar, barış ve uzlaşı kültürünün çocuklar üzerinden yaygınlaşmasına ilişkin bu güzel çalışmalarını daha fazla okula yaymasını ümit ederim.

 

Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ

Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI VAKFI KADINLAR BİRLİĞİ (EBSOV)

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı Kadınlar Birliği olarak; burslar yararına yaptığımız çalışmaların arasında sevgili Nihan Karakaş ile birlikte olmak çok keyifli ve bilgilendiriciydi...Sevgili dostumuzun, kişisel gelişimimize katkı sağlayan ' Anlaşmazlık Çözümü ve Yönetimi' üzerine yaptığı değerli sunum için çok teşekkür ediyoruz.

İhsan Özduran

EBSOV Kadınlar Birliği Başkanı

ANLAŞMAZLIK YÖNETİMİ, ARABULUCULUK VE TOPLUMSAL UZLAŞI KONGRESİ

Sayın Nihan Karakaş, Anlaşmazlık Yönetimi, Arabuluculuk ve Toplumsal Uzlaşı Kongresinde, öğrencilerle birlikte yaptığı akran arabuluculuk projesinin sunumunu yapmıştır. Bu sunum bize toplumsal dönüşüm projesinin, bir okulda nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin çok samimi bir örnektir. “1” kişinin bile, fark yaratabileceğini, kültürü etkileyebileceğini, inanların kalbini, duygularını ve algılarını etkileyebileceğini, zorluklara karşı etik ve doğru davranışlarla direnebileceğini ve değişim/dönüşüm yaratabileceğini göstermiştir. Onlarca arabulucu öğrenciler yetiştirerek bir okulda, arabulucular üzerinden nasıl bir kişiler arası barış ve uzlaşı kültürü yaratılabileceğinin en güzel sunumunu yapmıştır. Kendisini kutlar bu çalışmalarını daha fazla okula yaygınlaştırmasını ümit ederiz.

Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ

Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

 

4-5 Kasım 2016 tarihli Anlaşmazlık Yönetimi, Arabuluculuk ve Toplumsal Uzlaşı Kongresi’nde; sevgili Nihan Karakaş’ın “Akran Arabuluculuk” konusundaki açıklamalarını ve uygulamalarını ilk kez dinleme fırsatı buldum. Tüm katılımcı ve konukların ilgiyle ve beğeniyle dinlediği, dinleyenlere farklı bakış açıları sunduğu, eğitimin çocuklardan başladığı düşüncemizi bir kez daha pekiştiren ve özendiren Nihan Karakaş’a teşekkürler.        

Pakize Pelin Özşahinli

Arabulucu-Anlaşmazlık Çözümü Uzmanı

ŞEHİT İDARİ ATEŞE ÇAĞLAR YÜCEL MESLEK TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Nihan Hanım, okulumuz Şehit İdari Ateşe Çağlar Yücel MTAL 10. sınıf Denizcilik öğrencilerine "Anlaşmazlık Çözümü " konulu bir seminer düzenlemiştir. Seminer sırasında öğrencilerle kurduğu iletişim, grubun dikkatini konuya çekme becerisi taktir edilir düzeyde idi. İçeriğe dahil ettiği role-play öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerine,  bu sayede öğrendiklerinin kalıcılığının artmasına yardımcı olmuştur. Kendisine teşekkür eder, tekrar okulumuza davet etmek isteriz.

Ezgi Denizel GUVEN

Uzm. Psik. Danışman


Güvenlik testini gerçekleştiriniz.

Güvenlik testi başarısız.

Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.

Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.

Bir Hata Oluştu!

Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.