Kurucumuz Nihan Karakaş Global Cyber Peace Conference’da Panelist Olarak Yer Aldı

Kurucumuz Nihan Karakaş Global Cyber Peace Conference’da Panelist Olarak Yer Aldı

Mission Eğitim ve Danışmanlık Kurucumuz ve İngilizce Öğretmeni Nihan KARAKAŞ, 30 ülkeden 500 katılımcıyla gerçekleşen Global Cyber Peace Conference’da (Küresel Siber Barış Konferansı) panelist olarak yer aldı. Türkiye’de Barış Eğitimi ana başlığı altındaki en önemli konulardan birisi olan “Arabuluculuk Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisi” konusunda eğitim niteliğinde bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye’de toplum içerisinde ve okullar arasında popülerlik kazanmaya devam eden arabuluculuk eğitimi, ortaokul ve lise öğrencilerinin çatışma çözme becerilerinin üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu anlatmayı amaçlar. Orta okullarda barışı sağlama eğitimine nasıl başlanacağı, uygulamaya nasıl konulacağı, öğretmen ve öğrenci görüşmelerine ve belge analizine dayalı eğitimin etkilerine ilişkin bir çalışmayla nitel ve nicel veriler sunan bu çalışma için kurucumuz Nihan Karakaş’ı kutluyoruz.