I. Toplumsal Uzlaşı Kongresinde Akran Arabuluculuk Konusunda Sunulan Bildiri İlgiyle Dinlendi

I. Toplumsal Uzlaşı Kongresinde Akran Arabuluculuk Konusunda Sunulan Bildiri İlgiyle Dinlendi

Mission Eğitim ve Danışmanlık olarak Anlaşmazlık Yönetimi, Arabuluculuk ve Toplumsal Uzlaşı Kongresine hem ana sponsor olarak hem de konuşmacı olarak katkı sağladı. İzmir 9 Eylül Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi İstanbul Sabancı Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Ankara Bilkent Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve İngiltere Coventry Üniversitesinden çok kıymetli konuşmacıların katıldığı kongreye aynı zamanda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve İzmir Cumhuriyet Savcısı da konuşmacı olarak katıldı. Kongre 4-5 Kasım tarihlerinde 9 Eylül DESEM Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleşti.